Obina podarila elektrino kolo Župan obine Kranjska Gora je Medobinskemu inpektoratu in redarstvu predal novo elektrino kolo, katerega bodo obinski redarji uporabljali pri svojem delu na obmoju obine Kranjska Gora.
Samo nekaj zadnjih primerov iz uradnih zapisnikov tega mandata: seja Odbora za iconic vegas casinos gospodarstvo in gospodarske javne službe,.
Invalidom, na primer, parkiranje na njim doloenih parkirnih prostorih!
Tudi brez tesnega sodelovanja z državo ne.
Novembra 2017 lahko predstavljal interese »zgornje gorenjskih« obin, tudi nae.Samo dodatek k lankom v katerih nastopa stric iz ozadja: Z vsem navedenim se moram strinjat!Naravno okolje V Gorenjskem Glasu je bil objavljen prispevek z naslovom: »S terenskimi vozili po mokriu«. .O poloviarstvu res ne moremo govoriti.Nadomestila in davke naj plaujejo drugi, jaz pa bom koristil javno infrastrukturo, ki jo iz teh sredstev gradita država in obina.Proces asfaltiranja obinskih cest Danes je bila.uri temperatura v Gozd Martuljku -5C (minus pet).V primeru, da se leseni objekti ne vzdržujejo redno, se pa tako ve, da v nekaj letih propadejo.Kako bi le tako obina napredovala in se razvijala, saj zdaj stagnira.Seje, 2008 Morda tudi zaradi tega, kar boste prebrali, župan obine Kranjska Gora Janez Hrovat ni imel vsaj pozdravnega nagovora na otvoritveni slovesnosti, kdo ve?
Opomba: e razlog, ki je nastal.
Gre za nezdružljivost v skladu z: drugim odstavkom.b lena Zakona o lokalni samoupravi; drugim odstavkom.
Za igav denar to pot?
Direktorica obinske uprave je v lanku za Gorenjski glas izjavila: Pomanjkljivosti, ki jih bomo poskuali im prej odpraviti, vidim predvsem pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev za projekte.Tudi v proraunu za leto 2017 ni predvidenih sredstev za obnovo te ceste.Izvajalec bi moral prieti z deli.4.2017 in jih zakljuiti v 90 dneh.V primeru, da dovoljenja nimate, vam grozi kazen, kar so nekateri nai obani že izkusili.Verjetno je direktor z direkcijo podpisal pogodbo, na podlagi katere jeu machine a sous gratuit unicorn opravlja omenjena dela in bo Komunala prejela plailo iz državnega prorauna.Prvi nasvet: V gradivih, ki jih župan predlaga obinskemu svetu v obravnavo, naj navaja veljavne pravne podlage.